Mini rukomet u međimurskim osnovnim školama

Rukometni savez Međimurja u suradnji sa DŠR „Sportska subota“ i uz podršku Međimurskog školskog sportskog saveza od 1. siječnja 2022. godine provodi program pod nazivom „POZOJ-Mini rukomet u međimurskim osnovnim školama“.

Mini rukomet jedan je od najuspješnijih programa rukometnih metodičara, a djeca kroz mini rukomet zadovoljavaju svoje antropološke, biološke i psiho-sociološke zahtjeve. Sam mini rukomet lako se može prilagoditi dimenzijama svih sportskih dvorana te se može prakticirati i u miješanim grupama (dječaci i djevojčice zajedno).

Mini rukomet u međimurskim osnovnim školama

Rukometni savez Međimurja u suradnji sa DŠR „Sportska subota“ i uz podršku Međimurskog školskog sportskog saveza od 1. siječnja 2022. godine provodi program pod nazivom „POZOJ-Mini rukomet u međimurskim osnovnim školama“.

PARTNERI NA PROGRAMU

Program koji provodi RSM odnosi se na školsku djecu (dječake i djevojčice), polaznike 1-4 razreda, kao izvan školska aktivnost, nakon ili prije školskog rasporeda djece i potpuno je besplatan za polaznike, obzirom je sufinanciran od strane Međimurske županije, jedinica lokalne samouprave, partnera na programu, sponzora, donatora i samog RSM.

Osnovni cilj provođenja programa jest uključenje što većeg broja djece u sportske aktivnosti, organizacija županijskog natjecanja između škola sudionika programa te naravno buduća održivost i ekspanzija samog programa.

Mini rukomet jedan je od najuspješnijih programa rukometnih metodičara, a djeca kroz mini rukomet zadovoljavaju svoje antropološke, biološke i psiho-sociološke zahtjeve. Sam mini rukomet lako se može prilagoditi dimenzijama svih sportskih dvorana te se može prakticirati i u miješanim grupama (dječaci i djevojčice zajedno).

Program koji provodi RSM odnosi se na školsku djecu (dječake i djevojčice), polaznike 1-4 razreda, kao izvan školska aktivnost, nakon ili prije školskog rasporeda djece i potpuno je besplatan za polaznike, obzirom je sufinanciran od strane Međimurske županije, jedinica lokalne samouprave, partnera na programu, sponzora, donatora i samog RSM.

Osnovni cilj provođenja programa jest uključenje što većeg broja djece u sportske aktivnosti, organizacija županijskog natjecanja između škola sudionika programa te naravno buduća održivost i ekspanzija samog programa.

Osnovne informacije o programu

Naziv programa:POZOJ - Mini rukomet u međimurskim osnovnim školama
Početak programa:1.1.2022.
Sažetak:Organiziranje i provođenje mini rukometa u osnovnim školama na području međimurske županije u suradnji sa partnerom i uz pomoć i podršku školskog sportskog saveza i osnovnih škola. Organizacija i provođenje natjecanja između ekipa sudionika programa.
Nositelj programa:Rukometni savez Međimurja
Partner na programu:Društvo sportske rekreacije „Sportska subota“
Financiranje programa:

 • Sredstva RSM

 • Donacija Sportska subota

 • Međimurska županija

 • Grad Čakovec

 • Grad Prelog

 • Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županije

 • Čakovečki mlinovi d.d.

 • Euroherc osiguranje d.d.

 • Biro plus d.o.o.

 • Općina Sveti Juraj na Bregu

Partner podrške:Međimurski školski sportski savez
Voditelj programa:Dražen Špoljarić
Voditelj sportskog dijela programa:Dario Varga
Organizacija i provedba škole rukometa.
Voditelj organizacije tehničkih uvjeta i praćenja programa:Dražen Špoljarić
Organizacija praćenja izvedbe programa, vrednovanja i tehničkih uvjeta
Voditelj sudačke organizacije:Marko Zeko
Uključenje sudaca u program prilikom natjecanja
Voditelj marketinga:Ivan Smolković
Izrada web stranice, letaka, društvenih mreža i dr.
Izvoditelji sportskog dijela programa:Voditelj sportskog dijela programa, treneri rukometa i vanjski suradnici – profesori
Ciljna grupa:Dječaci i djevojčice od 1. do 4. razreda osnovnih škola
Održavanje programa:Dva puta tjedno po jedan školski sat
Ciljevi programa:

 • Pružanje motoričkog obrazovanja djeci

 • Omogućavanje uvjeta za nesmetano treniranje djece

 • Stjecanje osobnog napretka i samopoštovanja djece

 • Promicanje tolerancije, stvaranje radnih navika, utjecaj na zdravlje i izgradnju karaktera.

 • Razvoj rukometno tehničko-taktičkih znanja i vještina

 • Uvođenje natjecanja u realizaciju programa

 • Nastavak rukometnog treniranja u našim klubovima

Dugoročni cilj:Održivost programa i značajna ekspanzija u narednim godinama
Inovativnost programa:Program je jedinstven na području naše županije obzirom su u isti uključeni točno određeni korisnici, ne pravi razliku između spolova, radi se uz podršku školskog sportskog saveza i u suradnji sa osnovnim školama te je besplatan za korisnike.
Naziv programa:POZOJ - Mini rukomet u međimurskim osnovnim školama
Početak programa :1.1.2022.
Sažetak:Organiziranje i provođenje mini rukometa u osnovnim školama na području međimurske županije u suradnji sa partnerom i uz pomoć i podršku školskog sportskog saveza i osnovnih škola. Organizacija i provođenje natjecanja između ekipa sudionika programa.
Nositelj programa:Rukometni savez Međimurja
Partner na programu:Društvo sportske rekreacije „Sportska subota“
Financiranje programa:Sredstva RSM
Međimurska županija
Grad Čakovec
Grad Prelog
Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županije
Čakovečki mlinovi d.d.
Donacija Sportska subota
Euroherc osiguranje d.d.
Biro plus d.o.o.
Općina Sveti Juraj na Bregu
Partner podrške:Međimurski školski sportski savez
Voditelj programa:Dražen Špoljarić
Voditelj sportskog dijela programa:Dario Varga
Organizacija i provedba škole rukometa.
Voditelj organizacije tehničkih uvjeta i praćenja programa:Dražen Špoljarić
Organizacija praćenja izvedbe programa, vrednovanja i tehničkih uvjeta
Voditelj sudačke organizacije:Marko Zeko
Uključenje sudaca u program prilikom natjecanja
Voditelj marketinga:Ivan Smolković
Izrada web stranice, letaka, društvenih mreža i dr.
Izvoditelji sportskog dijela programa:Voditelj sportskog dijela programa, treneri rukometa i vanjski suradnici – profesori
Ciljna grupa:Dječaci i djevojčice od 1. do 4. razreda osnovnih škola
Održavanje programa:Dva puta tjedno po jedan školski sat
Ciljevi programa:Pružanje motoričkog obrazovanja djeci
Omogućavanje uvjeta za nesmetano treniranje djece
Stjecanje osobnog napretka i samopoštovanja djece
Promicanje tolerancije, stvaranje radnih navika, utjecaj na zdravlje i izgradnju karaktera.
Razvoj rukometno tehničko-taktičkih znanja i vještina
Uvođenje natjecanja u realizaciju programa
Nastavak rukometnog treniranja u našim klubovima
Dugoročni cilj:Održivost programa i značajna ekspanzija u narednim godinama
Inovativnost programa:Program je jedinstven na području naše županije obzirom su u isti uključeni točno određeni korisnici, ne pravi razliku između spolova, radi se uz podršku školskog sportskog saveza i u suradnji sa osnovnim školama te je besplatan za korisnike.

POZOJ EKIPE

I. Osnovna škola Čakovec

Izvoditelj programa:

Matija Horvat, prof.kin.

Broj uključene djece: 25

II. Osnovna škola Čakovec

Izvoditelj programa:

Dario Varga, prof.kin. mentor

Broj uključene djece: 38

OŠ Prelog

Izvoditelj programa:

Alan Belko, prof.kin.

Broj uključene djece: 34

OŠ Nedelišće

Izvoditelji programa:

Davor Puklek, prof.kin.
Tetiana Tyluhka, asistent

Broj uključene djece: 31

OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica

Izvoditeljice programa:

Dora Puklek, prof. kin.

Branilović Brnadić Branka, prof.kin

Broj uključene djece: 53

OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu

Izvoditelj programa:

Davor Puklek, prof.kin

Nikola Vuković, prof.kin

Broj uključene djece: 45

OŠ “Petar Zrinski” Šenkovec

Izvoditeljica programa:

Branilović Brnadić Branka, prof.kin

Broj uključene djece: 43